Náboženské maľby na sklo

vytváranie vitráží, ornamentov, rámov s náboženskou tematikou pre kostoly, fary, domy smútku