Reklamné nápisy na sklo

maľovanie reklamy na okná, dvere a obchodné výklady